1001 அரேபியா இரவுகள் Ep-24

நாவிதனால் நொண்டியானவன் கதை: நாவிதனால் நொண்டியும் ஆனேன், என் காதலையும் இழந்தேன் இப்படிப்பட்ட.. என்ன காரணம் சொல்கிறான் என்று கேளுங்கள் ..

1001 அரேபியா இரவுகள் Ep- 23

வலது கை இழந்தவனின் கதை …… பொராமையால் தன் சகோதரியை கொலை செய்தால் மூத்தவள் …

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 10

அத்தியாயம் 10 – உடலும் முகமும் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 9

அத்தியாயம் 9 -யாருக்கு மனைவி – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

1001 அரேபியா இரவுகள் Ep-22

துண்டிக்கபட்ட விரல்களின் கதை – 1001 Arabian Nights Tamil Audio Story Book – Episode – 22

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 8

அத்தியாயம் 8 -இரண்டு நண்பர்கள் தொடர்ச்சி – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 7

அத்தியாயம் 7 – இரண்டு நண்பர்கள் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

சுழல்காற்று: 38 – சித்திரங்கள் பேசின்

இருபுறமும் மரங்கள் அடர்ந்து இருள் சூழ்ந்திருந்த பாதையில் அவர்கள் வெகுதூரம் சென்ற பிறகு திடீரென்று நிலா வெளிச்சத்தில் ஒரு அதிசயமான காட்சியைக் கண்டார்கள்….

சுழல்காற்று: 37 – காவேரி அம்மன்

காவேரியின் அடி மணலில் என் தலை இடித்த உணர்ச்சி இப்போதும் என் நினைவில் இருக்கிறது….. 

சுழல்காற்று: 36 – தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா?

அவள் யார் என்பது இன்னும் எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் அவளைப் பற்றி எனக்குத் தெரிந்த…