கடலை வென்ற சிட்டு குருவி

ஒற்றுமையே வலிமை என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் இந்த கதை.

உங்கள் கருத்துகளுக்கு : rejiya16@gmail.com

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment