விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 15

பேசாமடந்தை அறிமுகம் ஆகிறாள் … விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 14

வேதாளத்தின் கதை இது . ஆம் வழக்கமாக விக்ரமாதித்ய மன்னனிடம் ஒரு புதிர் கதையை கூறி வந்த வேதாளம் இம்முறை தன்னுடைய கதையை சொல்கிறது ……

சுழல்காற்று: 47 – பேய்ச் சிரிப்பு

“தெரியவில்லையா? அதோ நிற்கும் கப்பலுக்குப் போகிறோம்!” என்றான் மந்திரவாதி. பாதி மூடியிருந்த வாயினால் அவன் பேசிய குரல் பேயின் குரலைப் போலிருந்தது.

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 13

உறவுகள் எப்படி .. சித்ராபுரியின் கதை..

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep – 30

ஆறாம் சகோதரனின் கதை .. 1001 Arabian Nights Tamil Audio Story Book

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 12

இறுதியில் நடந்த வாக்குவாததில். இரண்டு கிளிகளில் வென்றது யார் .. யாருடைய கதை சுவாரஸ்யம் மிகுந்தது ! …

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 11

இரண்டு கிளிகளுக்கான சுவாரஸ்யமான உரையாடல்கள் … விக்ரமாதித்தன் கதைகள்

சுழல்காற்று: 46 – பொங்கிய உள்ளம்

இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியானைப் பார்த்து, “திருமலை! வந்தியத்தேவர் ஏன் அக்கப்பலில் போகிறார்? தெரிந்தால் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள்!” என்றார்.

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep-29

ஐந்தாம் சகோதரனின் கதை .. 1001 Arabian Nights Tamil Audio Story

1001 அரேபிய இரவுகள் Ep-28

நான்காம் சகோதரனின் கதை .. 1001 Arabian Nights Tamil Audio Story Book