இப்படிபட்ட போதகர்கள் தேவையா ?

இந்த கதையில் வார போல இன்னும் நம்மை சுற்றி நிறைய போதனைகளும், மூட நம்பிக்கைகளும் இருக்கு . நாம தான் எது தேவை தேவை இல்லணு முடிவு பண்ணிகனும் ….

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா …. 

Tamil Audio Books

Children’s Short Audio Stories by Rejiya

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment