கடையெழு வல்லகள் அறிமுகம்

யார் அந்த கடையெழு வள்ளல்கள் ? ஏன் இத்தனை ஆண்டுகள் வரை இவர்களைப்பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ? அப்படி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ?

கடையெழு வல்லகள் ஒலி புத்தகம்

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா …

  • Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejiya16
close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

மறுமொழி இடவும் 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *