12 – நந்தினி | புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்-12 - நந்தினி by rejiya

அத்தியாயம் 12 நந்தினி

பொன்னியின் செல்வன் – முதல் பாகம் – புது வெள்ளம்

நந்தினியின் அழகைக் கண்டு மோகித்துப் பழுவேட்டரையர் அவளைச் சிறைபிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டார் !

ஆமாம் வந்தியத்தேவன் எப்படி/ஏன்  அந்த குடந்தை சோதிடர் வீட்டிற்கு போனான் !!!

Ponniyin Selvan AudioBook

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 12 Nanthini Audio Book Tamil by Rejiya

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment