18 – இடும்பன்காரி – புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்-18 - இடும்பன்காரி by rejiya

பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 1 – புது வெள்ளம் 

அத்தியாயம் 18: இடும்பன்காரி

கொள்ளிடத்துப் படகு துறையில் ஆழ்வார்க்கடியான்நம்பி என்ற திருமலையப்பனை விட்டு விட்டு வந்துவிட்டோம் அல்ல. அந்த வீர வைஷ்ணவரை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம்  வாங்க. இல்லன அவர் ஏதாவது சைவர்களிடம் சண்டைக்கு போயிட போராறு. !

Ponniyin Selvan AudioBook

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 18 Idumban Kaari – Audio Book Tamil by Rejiya

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment