4. கடம்பூர் மாளிகை | புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்-4-கடம்பூர் மாளிகை

அத்தியாயம் 4: கடம்பூர் மாளிகை

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்.

கடம்பூர் மாளிகையில்

கந்தமாறன், பழுவேட்டரையர், சம்புவரையர் ஆகியோருடன் வந்தியதேவன் சந்திப்பு.

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 4 – Kadamboor Maligai Audio Book Tamil.

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment