8. பல்லக்கில் யார்? | புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்-8-பல்லக்கில் யார் by Rejiya

அத்தியாயம் 8: பல்லக்கில் யார்?

பல்லக்கில் யார்? by Rejiya | பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் – புது வெள்ளம்

பல்லக்கில் யார்?

வந்தியத்தேவன் இப்போது ஜாக்கிரதையாகக் பல்லக்கு இருக்கும் திசையைப் பார்த்தான். பல்லக்கின் திரையை முன்போலவே ஒரு கரம் விலக்கிற்று. அது பொன் வண்ணமான கரம். முன்னே ஒருமுறை அவன் பார்த்த அதே செக்கச் சிவந்த கரந்தான். ஆனால் ….

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 8. Pallakil Yaar? Audio Book Tamil by Rejiya

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment