1 – பூங்குழலி | சுழல்காற்று

பொன்னியின் செல்வன்-சுழல்காற்று-1-பூங்குழலி by Rejiya

பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்றுப் புதினம் இரண்டாம் பாகம் – சுழற்காற்று அத்தியாயம் 1 – பூங்குழலி

பூங்குழலி

யார் இந்த பூங்குழலி ? இவளால் இந்த கதையில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட போகிறது ! இதையெல்லாம் இனி பாக்கலாம்.

பூங்குழலியை நிச்சயம் உங்களுக்குப் பிடிக்கும் பாருங்க.  

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment