20 – இரு பெண் புலிகள் – சுழல்காற்று

இரு பெண் புலிகள் - Ponniyin Selvan audiobook - rejiya

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(இரண்டாம் பாகம்)

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 20 – இரு பெண் புலிகள் 

Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 -Ep: 20 (iru Pen Puligal)

அத்தியாயம் 20 – இரு பெண் புலிகள்

……….“அந்த இரண்டு பெண் புலிகளுக்கும் அன்று நடந்த போராட்டத்தில் நந்தினியே வெற்றி பெற்றாள். குந்தவையின் நெஞ்சில் பல காயங்கள் ஏற்பட்டன. அவற்றை வெளிக்காட்டாமலிருக்க இளவரசி பெரு முயற்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது.” .….

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16
close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment