சுழல்காற்று: 47 – பேய்ச் சிரிப்பு

“தெரியவில்லையா? அதோ நிற்கும் கப்பலுக்குப் போகிறோம்!” என்றான் மந்திரவாதி. பாதி மூடியிருந்த வாயினால் அவன் பேசிய குரல் பேயின் குரலைப் போலிருந்தது.

ponniyin Selvan part -2- episode -47

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(இரண்டாம் பாகம்)

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 47 – பேய்ச் சிரிப்பு

Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 – Episode 47 (paei sirippu )

அத்தியாயம்:

47 – பேய்ச் சிரிப்பு

……“சேநாதிபதியும், வந்தியத்தேவனும், மற்ற இரு வீரர்களும் திடுக்கிட்டு விழித்தெழுந்தார்கள்….

…..அவசரப்பட்டு வந்து ஏறிவிட்டோம். தப்பிச் செல்வது எப்படி? கடல் ஓரத்தில் நின்று குனிந்து பார்த்தான். படகு போய்க் கொண்டிருந்தது. “படகுக்காரா! நிறுத்து!”…..

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16

 

close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

மறுமொழி இடவும் 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *