8 – பூதத் தீவு | சுழல்காற்று

Ponniyin Selvan audiobook Part 2 ep 8

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 8 – பூதத் தீவு (இரண்டாம் பாகம்)

Ponniyin Selvan Audio Story Tamil Part-2 -Ep: 8

அத்தியாயம் 8 – பூதத் தீவு

மாருதமும் தவழ்ந்து வர 
காரிகையென் உள்ளந்தனிலே 
காற்று சுழன் றடிப்பதுமேன்? 
அலை கடலும் ஓய்ந்திருக்க 
அகக்கடல்தான் பொங்குவதேன்?

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16
close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment