கொலை வாள்: 1- கோடிக்கரையில்

ponniyin-selvan-audiobook-part-3-ep-1

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(மூன்றாம் பாகம்)

கொலை வாள்: அத்தியாயம் 1- கோடிக்கரையில்

Ponn iyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-3 – Episode 1 (koadikkaraiyil  )

அத்தியாயம்:

1-கோடிக்கரையில்

 

…. தனாதிகாரியின் மனத்தில் ஏதேதோ விபரீத சந்தேகங்கள் உதித்திருந்தன. பொக்கிஷ சாலையில் யாராவது ஒளிந்திருக்கக்கூடுமா? அப்படியானால் அது யாராயிருக்கும்? …

….பொற் கிண்ணத்திலிருந்து அருந்திய மதுபானத்தைப் போல் அவளுடைய கிளி மொழிகள் பார்த்திபேந்திரனைப் போதை கொள்ளச் செய்தன…

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16
close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment