கொலை வாள்: 3 – ஆந்தையின் குரல்

ponniyin-selvan-audiobook-part-3-ep-3

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(மூன்றாம் பாகம்)

கொலை வாள்: அத்தியாயம் 3 – ஆந்தையின் குரல்

Ponn iyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-3 – Episode 3 ( aanthaiyin kural )

அத்தியாயம்:

3-ஆந்தையின் குரல்

 

…ஐயோ! பாவம்! அந்த அருமைத் தம்பிக்கு இந்த கதி நேர்ந்தது என்று அறியும் போது அவள் எவ்வளவு கஷ்டம் அடைவாள்? ….

…. அச்சமயம் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்குச் சற்றுத் தூரத்திலிருந்த காட்டிலிருந்த ஆந்தை ஒன்று கூவும் சப்தம் கேட்டது….

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16
close

Don’t miss New Stories From Rejiya!

Leave a comment