7 – “சமுத்திர குமாரி” | சுழல்காற்று

“சுழிக்காற்று அடித்தால் பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் எல்லாம் சுக்கு நூறாகிவிடும். இந்தச் சிறிய படகு எம்மாத்திரம்?”

6 – மறைந்த மண்டபம் | சுழல்காற்று

‘ஓ! ஓ! இது என்ன? கரையில் குனிந்து பூங்குழலி என்ன பார்க்கிறாள், என்னத்தை எடுக்கிறாள்… !

5 – நடுக்கடலில் | சுழல்காற்று

பூங்குழலியின் காதலர்களை யார் ? அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம் !

4 – நள்ளிரவில் | சுழல்காற்று

உன் காதலர்களைக் காட்டுவதாகச் சொன்னாய்! எங்கே உன் காதலர்கள்? காட்டு, பார்க்கலாம்!” என்றான் வந்தியதேவன்.  “அதோ உனக்குப் பின்னால் திரும்பிப் பார்!” என்றாள் பூங்குழலி.

3 – சித்தப் பிரமை | சுழல்காற்று

“அடடா! அடடா! வேறு காதலர்களா? யார்? எத்தனை பேர்?”

2 – சேற்றுப் பள்ளம் | சுழல்காற்று

ஓடத் தொடங்கிய பூங்குழலி என்ன ஆனாள் ? எதற்கு ஓடினாள் ? அவளை வந்தியத்தேவன் ஏன் துரத்தி ஓடுகிறான் ?

1 – பூங்குழலி | சுழல்காற்று

பூங்குழலியை நிச்சயம் உங்களுக்குப் பிடிக்கும் பாருங்க….

2ம் பாகம் – சுழற்காற்று – அறிமுகம்

பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்றுப் புதினம் – இரண்டாம் பாகம் சுழல்காற்று – ஒலி புத்தகம் அறிமுகம்.