3 – சித்தப் பிரமை | சுழல்காற்று

“அடடா! அடடா! வேறு காதலர்களா? யார்? எத்தனை பேர்?”

2 – சேற்றுப் பள்ளம் | சுழல்காற்று

ஓடத் தொடங்கிய பூங்குழலி என்ன ஆனாள் ? எதற்கு ஓடினாள் ? அவளை வந்தியத்தேவன் ஏன் துரத்தி ஓடுகிறான் ?

1 – பூங்குழலி | சுழல்காற்று

பூங்குழலியை நிச்சயம் உங்களுக்குப் பிடிக்கும் பாருங்க….

2ம் பாகம் – சுழற்காற்று – அறிமுகம்

பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்றுப் புதினம் – இரண்டாம் பாகம் சுழல்காற்று – ஒலி புத்தகம் அறிமுகம்.