10 – அநிருத்தப் பிரமராயர் | சுழல்காற்று

ஆழ்வார்க்கடியான் இப்போது வெகு வெகு கோபமாயிருக்கிறான்! அவனுடைய முன் குடுமி இராமேசுவரக் கடற்கரையில் அடிக்கும் காற்றில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது.!

9 – “இது இலங்கை!” | சுழல்காற்று

பூங்குழலி! அவ்வளவு உயரத்திலேயா நீ பறக்கப் பார்க்கிறாய்? சிட்டுக் குருவி ஒன்று கருடன் பறக்குமிடத்துக்கு நானும் போவேன் என்று பறக்கத் தொடங்கலாமா? இது உனக்கு நல்லதல்லவே?’ – இவ்வாறு வந்தியத்தேவன்…

8 – பூதத் தீவு | சுழல்காற்று

அலை கடலும் ஓய்ந்திருக்க
அகக்கடல்தான் பொங்குவதேன்?

7 – “சமுத்திர குமாரி” | சுழல்காற்று

“சுழிக்காற்று அடித்தால் பெரிய பெரிய மரக்கலங்கள் எல்லாம் சுக்கு நூறாகிவிடும். இந்தச் சிறிய படகு எம்மாத்திரம்?”

6 – மறைந்த மண்டபம் | சுழல்காற்று

‘ஓ! ஓ! இது என்ன? கரையில் குனிந்து பூங்குழலி என்ன பார்க்கிறாள், என்னத்தை எடுக்கிறாள்… !

5 – நடுக்கடலில் | சுழல்காற்று

பூங்குழலியின் காதலர்களை யார் ? அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம் !

4 – நள்ளிரவில் | சுழல்காற்று

உன் காதலர்களைக் காட்டுவதாகச் சொன்னாய்! எங்கே உன் காதலர்கள்? காட்டு, பார்க்கலாம்!” என்றான் வந்தியதேவன்.  “அதோ உனக்குப் பின்னால் திரும்பிப் பார்!” என்றாள் பூங்குழலி.

3 – சித்தப் பிரமை | சுழல்காற்று

“அடடா! அடடா! வேறு காதலர்களா? யார்? எத்தனை பேர்?”

2 – சேற்றுப் பள்ளம் | சுழல்காற்று

ஓடத் தொடங்கிய பூங்குழலி என்ன ஆனாள் ? எதற்கு ஓடினாள் ? அவளை வந்தியத்தேவன் ஏன் துரத்தி ஓடுகிறான் ?

1 – பூங்குழலி | சுழல்காற்று

பூங்குழலியை நிச்சயம் உங்களுக்குப் பிடிக்கும் பாருங்க….