விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 14

வேதாளத்தின் கதை இது . ஆம் வழக்கமாக விக்ரமாதித்ய மன்னனிடம் ஒரு புதிர் கதையை கூறி வந்த வேதாளம் இம்முறை தன்னுடைய கதையை சொல்கிறது ……

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep – 13

உறவுகள் எப்படி .. சித்ராபுரியின் கதை..

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 12

இறுதியில் நடந்த வாக்குவாததில். இரண்டு கிளிகளில் வென்றது யார் .. யாருடைய கதை சுவாரஸ்யம் மிகுந்தது ! …

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 11

இரண்டு கிளிகளுக்கான சுவாரஸ்யமான உரையாடல்கள் … விக்ரமாதித்தன் கதைகள்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 10

அத்தியாயம் 10 – உடலும் முகமும் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 9

அத்தியாயம் 9 -யாருக்கு மனைவி – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 8

அத்தியாயம் 8 -இரண்டு நண்பர்கள் தொடர்ச்சி – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 7

அத்தியாயம் 7 – இரண்டு நண்பர்கள் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 6

அத்தியாயம் 6 – விக்கிரமாதித்தனும் வேதளமும் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்

விக்ரமாதித்தன் கதைகள் Ep 5

அத்தியாயம் 5 – விக்கிரமாதித்தனும் தேவேந்திரனும் – விக்கிரமாதித்யன் வேதாளக் கதைகள் – ஒலி வடிவில்